• 0216 510 8500
  • 0532 059 3432
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hastalar İçin Bazı Kanser Terimleri

Tümör

Yumru , şişlik ya da kitle anlamındadır. İyi huylu ya da kötü huylu tümörler olabilir.


Kanser

Kontrolsüz hücre çoğalması sonucu ortaya çıkan kötü huylu tümörlerdir.


Nüks

1 yıldan daha uzun sürede kanserin aynı ya da farklı odakta tekrarlamasıdır.


Benign (selim)

İyi huylu.


Malign (habis)

Kötü huylu.


Rezidü (kalıntı)

1yıldan kısa bir süre içerisinde kanserli dokunun çıkarıldığı bölgede ikinci bir kanser dokusunun ortaya çıkmasıdır. Bunun tedaviden kurtulmayı başaran kanser hücrelerinden kaynaklandığı düşünülüyor.


Metastaz

Kanserin vücuda ve organlara kan yada lenf sistemi yolu ile yayılmasıdır.


Cerrahi sınır

Bir kanser ameliyat ile çıkarılırken en dışta yer alan kanser hücresinin sağlıklı dokuya olan mesafesidir.


Radyoterapi

X ışınları ile kanserin tedavi edilmesi.


Kemoterapi

Özel kanser ilaçları ile kanserin tedavi edilmesi.


Tümör belirteci (marker)

Kanser tarama ve takibinde kullanılan ve ilgili kansere özgü olabilen ve kanda ölçülen özel maddelerdir.


İn situ kanser

Epitelin bazal hücre tabakasını aşmayan kanserdir.


İnvazif kanser

Epitelin bazal hücre tabakasının derinine ilerlemiş kanser olup bölgesel olarak derinleşmiş kanserdir.

 


DERİ KANSERİ