• 0216 510 8500
 • 0532 059 3432
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bazal Hücreli Karsinom

Bazal hücreli karsinom neyse ki tüm cilt kanserlerinin %80’ ini oluşturur. Neyse ki diyorum çünkü diğer deri kanseri çeşitlerine göre çok daha iyi seyirlidir. Açık renk ciltte ve UV ile temaslı bölgelerde daha sık görülür. Çoğu türünde ailesel yatkınlık gözlenmez. Ancak, bazı türevleri Bazex sendromu, Gorlin sendromu, xeroderma pigmentosum gibi hastalıklarda ailesel yatkınlık şeklinde görülür.  Bazal hücreli karsinom, derinin epidermis tabakasındaki bazal hücre katmanından kaynaklanır.

Tiplerine göre maküler, nodüler, ülseratif ve dağınık yamalar şeklinde görülebilirler. Genellikle renkli oluşumlardır. Etrafında telenjiaktaziler yer alır.

Deri Kanserinde Risk Faktörleri

 • Kronik UV maruziyeti
 • Fitzpatrick tip I-II cilt yapısı
 • Kimyasal sanayi çalışanları (Arsenik, hidrokarbon)
 • Radyasyon teması
 • Xeroderma pigmentosum
 • Bazex ve Gorlin sendromları
 • HIV (AIDS hastalığı)
 • Cildin kronik irritasyon ve ülserasyonu
 • HPV (Siğil zemininde yıllar sonra ortaya çıkabilmektedir.)

Bazal Hücreli Karsinom

Bazal Hücreli Karsinomun Alt Tipleri

 • Nodüler: En sık görülen tiptir. Yüzeyinde ülser adı verilen yaralar oluşabilir. Baş ve boyunda sık görülür.
 • Kistik: İçi müsin dolu kistler şeklinde nodüler varyantıdır.
 • Pigmente: Kahverengi-siyah maküller şeklinde olup seboreik keratoz tipi güneş lekesi veya melanomla karışabilir.
 • Yüzeyel: İkinci en sık görülen tiptir. Bazı klinik serilerde en sık görülen tip de olduğu ifade edilmiştir. Multisentrik eritematöz gövde ve ekstremite yamaları şeklindedir. Psöriyazisle (sedef hastalığı) karışabilir.
 • Morfeaform (sklerozan): En agresif seyirli olan tipidir.  Zor seçilen etrafı kızarık bir plak gibi başlar, erken tanısı zordur. Derinin dermis tabakasına uzantılar gönderebileceğinden sık nükseder. Baş ve boyun bölgesinde daha sık görülür.

Bazal Hücreli Karsinomun Teşhis Edilmesi

ico mercekKanser şüphesi taşıyan lezyonun büyüklüğü 2 cm'e kadar ise tamamı sağlam bir miktar doku eklenerek çıkarılır ve deri dikiş ile kapatılır (eksizyonel biyopsi). Bu aynı zamanda tedavi yöntemidir. 2cm'den büyük lezyonlarlarda pasta dilimi şeklinde bir doku örneğinin alındığı insizyonel biyopsi tekniği kullanılır. Tanı kesinleşince geniş kapsamlı çıkarım uygulanır.

Bazal hücreli karsinom, çok nadiren yani %0.05’den daha az sıklıkla vücuda yayılım yani metastaz yapar ve ek tarama (bilgisayarlı tomografi- BT, manyetik rezonans incelemesi- MR, pozitron emisyon tomografisi -PET) sendromik olgularda gerekebilir.

Bazal Hücreli Karsinomun Tedavisi

ico igneTedavide iki temel yol vardır. Bunlardan biri cerrahi tedavi yani ameliyat diğer ise medikal tedavi yani ilaç ve ışın tedavisi gibi yöntemlerdir:

Bazal Hücreli Karsinomun Medikal Tedavi Yöntemleri

 1. Kriyoterapi (soğutucu gaz, ile dondurarak dökme): Yüzeyel tip bazal hücreli karsinomda ve 2cmden küçük lezyonlarda uygulanabilir. Kanseri %90 oranında temizleyebilir.

 2. 5- Fluorourasil (Efudix): nodüler,ve yüzeyel alt tiplerde krem olarak bu kemoterapi ilacı kullanılabilmektedir. Ancak cerrahi tedaviye üstünlüğü tartışmalıdır.

 3. Fotodinamik tedavi: Vücuda, belirli dalga boyundaki ışık ile hasar oluşumuna yol açabilen bir madde (hematoporfirin ya da 5_aminolevülinik asit gibi) enjeksiyonundan bir süre sonra kanserli dokuya ışığın uygulanarak doğrudan hücre ölümüne yol açması prensibiyle çalışan bu tedavinin, özellikle erken evre kanserlerde etkili olduğu gösterilmiştir.

 4. İmuquimod krem (Aldara): Bağışıklık sistemi hücrelerinde TLR-7 (toll-like reseptör 7) üzerinden etki yaparak birçok bağışıklık maddesi salınımını uyarmak suretiyle antiviral ve antitümöral etki gösteren bir maddedir. Deride uygulamada tümörün üzerine ve etrafındaki 1 cm sağlam dokuya sürülerek 8 saat yıkanmadan beklenir. Sonrasında bölge yıkanır. Uygulama günde 1 kez tekrarlanır. %70'lere varan oranlarda etkili olduğuna dair çalışmalar vardır.

 5. İntralezyonel interferon tedavisi: İnterferon, bağışıklık sisteminde yer alan önemli bir bileşendir. Tümör içine enjeksiyon şeklinde uygulamalarda başarılı sonuçlar bildirilmiştir.

 6. Radyoterapi: Işın tedavisi tüm tümörlerde olduğu gibi bazal hücreli karsinom tedavisinde de ameliyata alternatif olarak düşünülebilir. Ancak yan etkileri nedeniyle genelde tercih edilmemektedir.
 7. Kemoterapi: Damardan onkolojik ilaçlarla tedavi, daha çok birden fazla kanser odağının bulunduğu deri kanseri sendromları (Gorlin sendromu gibi) durumunda başarılı sonuçlar sağlamıştır. Yan etkiler nedeniyle tek lezyonda uygulama yapılmamaktadır.

 8. Vismodegib: Cerrahi, radyoterapi ve diğer lokal tedaviler sonrası progresyon göstermiş ve tekrar bu tedavilerin uygulanamadığının veya başlangıçta bu tedavilerin uygun olmadığının tespit edildiği ilerleyici, bölgesel olarak ilerlemiş veya metastatik bazal hücreli karsinomda; tekli tedavi olarak kullanılıyor. Etkinliği hastadan hastaya değişmektedir.
Cerrahi Tedavi Yöntemler:
 1. Mohs cerrahisi: en etkili, nüks oranları en düşük tedavidir. Dokudan yatay kesitler alınarak aralıklı ameliyat seansları ile histopatolojik inceleme yapılarak mikroskopik tüm odakların çıkarılmasını kapsar. Detayları itibarıyla normal cerrahiye göre daha uzun soluklu ve seanslar halinde yapıldığından daha nadir uygulanmaktadır. Ülkemizde Mohs cerrahisi tecrübesine sahip histoloji bilgisi yeterli düzeyde olan cerrah bulunmamaktadır. Özellikle göz çevresi, yüz, nükseden alanlarda kullanışlıdır.
 2. Ameliyat: Ameliyatta çıkarılacak sağlam doku miktarı için çeşitli yayınlarda şu şekilde uygulamalar yapılmıştır. Kanserli doku çapı 1cm'den küçükse 4-5mm, 1cmden büyükse 5-10mm sağlam sınırla çıkarılması önerilir. Çıkarılan bölge estetik plastik cerrahi prensiplerine uygun olarak onarılır.

Bazal Hücreli Karsinom Seyri

ico dosyaHastaların 1/3’ünde ilk yılda, yarısında ikinci yılda, 2/3’ünde ise en geç üçüncü yılda nüks gözlenir. 6 aylık takipler önerilir. Nükslerde Mohs cerrahisi ile kür şansı daha yüksektir.

 


DERİ KANSERİ